Kategoria: Aktualności EM

Egzamin maturalny

Konferencje podsumowujące egzamin maturalny w 2022 roku w województwie śląskim

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny, przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje dotyczące podsumowania sesji egzaminu maturalnego w 2022 roku oraz przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2023.

Egzamin maturalny

Wglądy – egzamin maturalny 2022

Wniosek o wgląd można składać od 5 lipca 2022 r. (od dnia wydania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu

Skip to content