Aktualności EM

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – informacja dla dyrektorów szkół o odbiorze świadectw dojrzałości

10 września br. w godzinach od 9:00 do 12:00 świadectwa dojrzałości będą wydawane dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w wyznaczonych przez OKE w Jaworznie miejscach tzw. OŚRODKACH REDYSTRYBUCJI.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie dla dyrektorów.

Skip to content