Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2021 r. – informacja dla zdających

Szanowni Państwo,

  1. egzamin maturalny w sierpniu 2021 r. będzie przeprowadzony  w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w maju 2021 r. –  w terminie głównym
  2. egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających
  3. część pisemna egzaminu odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00
  4. 10 września 2021 r. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
  5. świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10 września 2021 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły
  6. egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.
Wersja do druku
Skip to content