Przekazanie świadectw i certyfikatów dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub przystąpiły do egzaminu eksternistycznego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych – Formuła  2012

Do osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formule egzaminu 2012 świadectwa będą wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres domowy od dnia 8 września br.

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje  jednoliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych. Hasło do serwisu dla zdających egzamin zostało przekazane przez OKE w Jaworznie w piśmie informującym o miejscu i terminie egzaminu

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych – Formuła  2017 oraz 2019

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule egzaminu 2017 lub przystąpiły do egzaminu zawodowego  w formule egzaminu 2019 świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej odbierają w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/
Dane do logowania zdający powinni otrzymać od organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Osoby zdające egzamin eksternistyczny

Do osób, które zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy świadectwa potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie egzaminu będą wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres domowy od dnia 8 września br.

Wersja do druku
Skip to content