Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych – aktualizacja 17.11.2021

Uprzejmie informuję, że prezentacja z Konferencji dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
i ich zastępców
została zamieszczona w Serwisie dla Dyrektorów szkół podstawowych w zakładce Konferencja – listopad 2021

TEMATYKA KONFERENCJI:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.
2. Organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.
3. Szkolenia dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów.

Do 30 listopada br. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki konferencji.

Pytania proszę kierować za pośrednictwem Serwisu dla dyrektorów.

Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

[i] Zgodnie z §14.2 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz.1361) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie
w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną
w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić takie
szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Wersja do druku
Skip to content