Aktualności E8

Egzamin ósmoklasisty

Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców

Zapraszam dyrektorów szkół i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin ósmoklasisty, przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie online.

Skip to content