Aktualności E8

OKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

W zakładkach Egzamin ósmoklasisty > Harmonogram, informacje oraz Egzamin maturalny > Harmonogram, informacje zamieszczone zostały harmonogramy, informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty

Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców

Zapraszam dyrektorów szkół i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin ósmoklasisty, przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie online.

Skip to content