Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w 2022 r.

Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Egzamin dotyczy zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Egzaminy z części pisemnej zostaną przeprowadzone od 1 do 15 czerwca br.,  zgodnie z harmonogramem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (harmonogram do pobrania).

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzana w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 (mapa do pobrania).

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, najpóźniej godzinę przed egzaminem.

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga:

  • za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłat;
  • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem), linijki, cyrkla (Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać na egzaminie maturalnym);
  • na egzaminie szkoła zapewnia: Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, kalkulatory, lupy, […];
  • telefony, rzeczy osobiste i odzież wierzchnią zdający zostawiają w depozycie  – w bibliotece na parterze budynku szkoły;
  • listy zdających umieszczone będą na tablicach w holu Szkoły – przy wejściu głównym;
  • w czasie egzaminu szkoła nie zapewnia wody pitnej;
  • zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Robert Wanic

Wersja do druku
Skip to content