Egzamin maturalny – wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

9 września 2022 r. w godzinach 08:00 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w bieżącym roku przez dyrektorów szkół.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach macierzystych zdających 9 września w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wersja do druku
Skip to content