Podziękowanie za przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2023 r.

Szanowni Państwo,

składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Szczególne wyrazy uznania kieruję do dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa śląskiego, pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, a także do funkcjonariuszy służb mundurowych.

Składam również serdeczne podziękowania przewodniczącym zespołów egzaminatorów, weryfikatorom, egzaminatorom sprawdzającym prace po egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za życzliwość, ogromne zaangażowanie, gotowość do współpracy oraz profesjonalizm podczas wykonywania swoich zadań.

Życzę, aby tegoroczne wakacje były dla Państwa czasem zasłużonego wypoczynku i doświadczania ciekawych wrażeń.

Robert Wanic

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Jaworznie

Wersja do druku
Skip to content