Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Wersja do druku
Skip to content