Wgląd do pracy egzaminacyjnej po egzaminie ósmoklasisty 2024

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy można złożyć od 3 lipca 2024 r.

Wnioski złożone przed 3 lipca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z poniższą informacją:

Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 oraz w ATElier Kultury w Jaworznie, ul. Mickiewicza 2 – obok budynku OKE w Jaworznie.

  • Informacja o terminie i miejscu wglądu zostanie przekazana za pomocą SMS-a/E-mail na numer telefonu/adres E-mail podany we wniosku – w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku.
  • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia. We wglądzie uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby.
  • Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  • Przed wglądem prosimy zapoznać się z zasadami wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
  • Zasady oceniania zadań dostępne są na stronie.
  • Podczas dokonywania wglądu dozwolone jest fotografowanie pracy egzaminacyjnej.
  • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych.

Uwaga

Miejsce, w którym odbywają się wglądy, nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – w przypadku konieczności zorganizowania wglądu w miejscu bez barier architektonicznych prosimy o wcześniejszy telefon – 32 784 16 15.

Wersja do druku
Skip to content