SIOEO

  • Dane zdających egzamin maturalny należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl
  • Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox
  • Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO
  • Dane należy wprowadzać w otwartej już sesji Egzamin maturalny – Maj 2021
  • Dane osobowe uczniów zalecamy wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.

Skip to content