Aktualizacja harmonogramu E8, EG i EM. Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania E8 i EM.

Aktualizacja harmonogramu, aktualizacja informacji o sposobie organizacji…