Kategoria: Aktualności

OKE

Komunikat o szkoleniach uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki

OKE w Jaworznie organizuje szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki. Szkolenia przeznaczone są dla egzaminatorów, którzy zostali wpisani do ewidencji na podstawie posiadanych uprawnień egzaminatora gimnazjalnego, ale nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w okresie 2017-2019 r.

Egzamin maturalny

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu maturalnego

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów sprawdzających prace zdających po egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle.

Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania mija 31 stycznia 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów sprawdzających rozwiązania uczniowskie po egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle.

Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania: 16 stycznia – 31 marca 2023 roku.

Skip to content