Category: Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Szkolenia dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w 2023 roku w województwie śląskim

Zapraszam dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenia dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.
Dyrektorów szkół proszę o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zgłoszenia na szkolenia. Komunikat został zamieszczony w SIOEO.
Robert Wanic

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Skip to content