Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - najnowsze wpisy na stronie

Egzamin zawodowy

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół wymienionych poniżej, dotycząca odbioru wyników, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów oraz dyplomów z egzaminów zawodowych po sesji czerwiec – lipiec  2022

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół wymienionych poniżej, dotycząca odbioru wyników, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów oraz dyplomów z egzaminów zawodowych po sesji czerwiec – lipiec 2022

Egzamin maturalny

Wglądy – egzamin maturalny 2022

Wniosek o wgląd można składać od 5 lipca 2022 r. (od dnia wydania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu

Egzamin ósmoklasisty

Wglądy – egzamin ósmoklasisty

Wniosek o wgląd można składać od 1 lipca 2022 r. (od dnia udostępnienia w ZIU informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

Skip to content