Arkusze maturalne 2020

image_pdf

Arkusze maturalne „nowa” formuła od 2015 roku

Język polski

Matematyka

 • MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady ocenianiac

Język łaciński i kultura antyczna

 • MKL-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

Filozofia

 • MFI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

 • MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

 • MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

 • MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

Język niemiecki

Geografia

Historia sztuki

 • MHS-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia muzyki

Język włoski

Język francuski

Język hiszpański

Język rosyjski

Język kaszubski

 • MOK-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

 • MOZ-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

 • MOL-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MOL-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

 • MOB-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MOB-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

 • MOU-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MOU-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Fizyka

 • MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia

 • MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Arkusze maturalne „stara” formuła do 2014 roku

Język polski

 • MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

 • MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

Biologia

 • MBI-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

 • MCH-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

 • MWO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

Język niemiecki

Geografia

 • MGE-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
 • MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
 • Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Fizyka i astronomia

 • MFA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia

 • MHI-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
 • MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Skip to content