Egzamin maturalny – test diagnostyczny – marzec 2021

Informacja o próbnym egzaminie maturalnym (3–16 marca 2021 r.)

Formatki do analizy wyników wybranych egzaminów próbnych: maturalnego i ósmoklasisty – korekta 26.03.2021

16 marca 2021 r.

Geografia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EGEP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EGEP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EGEP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EGEP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EGEP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EGEP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EGEP-Q00-2103)

15 marca 2021 r.

Historia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHIP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EHIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EHIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EHIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHIP-Q00-2103)

Fizyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EFAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EFAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EFAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EFAP-Q00-2103)

12 marca 2021 r.

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EWOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EWOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EWOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EWOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EWOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EWOP-Q00-2103)

Chemia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (ECHP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ECHP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (ECHP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (ECHP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (ECHP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (ECHP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (ECHP-Q00-2103)

11 marca 2021 r.

Biologia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EBIP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EBIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EBIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EBIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EBIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EBIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EBIP-Q00-2103)

Informatyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EINP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EINP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EINP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EINP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EINP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EINP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EINP-Q00-2103)

10 marca 2021 r.

Język hiszpański – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJHP-R0-Q00-2103)

Język hiszpański – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHH-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHH-D0-200-2103)

Język niemiecki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-R0-Q00-2103)

Język niemiecki – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNN-D0-100-2103)

10 marca 2021 r.

Matematyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

9 marca 2021 r.

Język polski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Język francuski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJFP-R0-400-2103)

Język francuski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFF-D0-100-2103)

Język rosyjski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-R0-400-2103)

Język rosyjski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRR-D0-100-2103)

Język włoski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJWP-R0-Q00-2103)

Język włoski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWW-D0-100-2103)

8 marca 2021 r.

Język angielski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-R0-Q00-2103)

Język angielski – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAA-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAA-D0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAA-D0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAA-D0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAA-D0-Q00-2103)

Język francuski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJFP-P0-300-2103)

Język hiszpański – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJHP-P0-660-2103)

Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-P0-Q00-2103)

Język rosyjski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJRP-P0-Q00-2103)

Język włoski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJWP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJWP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-P0-400-2103)

5 marca 2021 r.

Język angielski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

Akusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)

Historia sztuki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EHSP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EHSP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)

Język kaszubski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)

4 marca 2021 r. godzina 14:00

Historia muzyki – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)

Filozofia – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EFIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EFIP-400-2103)

Matematyka – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

3 marca 2021 r.

Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJLP-400-2103)

Język białoruski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)

Język litewski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)

Język ukraiński – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)

Język polski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących (EPOP-240-2103)

Język białoruski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)

Język litewski – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)

Język ukraiński – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)

Wersja do druku
Skip to content