Informacja o opłatach

Informujemy, że 7 marca jest ostatnim dniem wnoszenia opłat za egzaminy maturalne.

Wpłaty dokonane po 7 marca będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta (zał. 27 z Informacji o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.), może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

Wersja do druku
Skip to content