Wglądy – egzamin ósmoklasisty

Wniosek o wgląd można składać od 1 lipca 2022 r. (od dnia udostępnienia w ZIU informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty):

lub

Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana wnioskodawcy:

  • SMS-em na numer telefonu podany we wniosku lub
  • telefonicznie lub
  • mailowo,

w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku, zgodnie z kolejnością wpływu.

Od 19 lipca 2022 r. wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty będzie się odbywać w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4. 

Prawo do wglądu ocenionej pracy egzaminacyjnej ma uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

Przed wglądem prosimy zapoznać się z zasadami wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby dokonującej wglądu.

Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego (31 marca 2022 r.).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty

Wersja do druku
Skip to content