Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2023 r. – informacja dla zdających

Szanowni Państwo,

 1. egzamin maturalny w terminie poprawkowym – w sierpniu 2023 r. – będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w terminie głównym – w maju 2023 r.;
 2. egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących
  podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu
  do specjalnych potrzeb zdających;
 3. terminy egzaminu
 4. Egzamin ustny według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)
 5. Egzamin pisemny 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00
 6. egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu
 7. 8 września 2023 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym (w bieżącym roku) przez dyrektorów szkół. Na stronie https://ziu.gov.pl należy zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania, np. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;
 8. świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 8 września 2023 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Uwaga

Osoby, których szkoła została zlikwidowana i składały deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, zostaną powiadomione o miejscu przeprowadzenia egzaminu odrębnym pismem.

Wersja do druku
Skip to content