EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM I EGZAMIN ZAWODOWY – informacja dla dyrektorów szkół o odbiorze świadectw dojrzałości, świadectw, certyfikatów i dyplomów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

8 września br. w godzinach od 10:00 do 13:00 świadectwa dojrzałości, świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane dyrektorom szkół lub osobom przez nich upoważnionym w wyznaczonych przez OKE w Jaworznie miejscach tzw. OŚRODKACH REDYSTRYBUCJI.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w systemieSIOEO oraz Serwisie dla Dyrektorów.

Wersja do druku
Skip to content