Komunikat o dostosowaniach – aktualizacja

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z informacjami przekazywanymi przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu konsultacji z Polskim Towarzystwem Dysleksji, zmodyfikowane zostały zapisy dotyczące dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Tabela 1.11.). W załączeniu przekazujemy zaktualizowane Komunikaty. W przypadku konieczności zmiany dostosowań warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty prosimy o zaznaczenie zmian w SIOEO do 10 grudnia br. Za wszelkie niedogodności wynikające z aktualizacji – przepraszamy.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

Wersja do druku
Skip to content