Autor: pcywinski

Egzamin zawodowy

Przekazanie świadectw i certyfikatów dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub przystąpiły do egzaminu eksternistycznego w sesji czerwiec – lipiec 2022 r.

Informacje o przekazaniu świadectw i certyfikatów dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub przystąpiły do egzaminu eksternistycznego w sesji czerwiec – lipiec 2022 r.

Skip to content