Autor: pcywinski

OKE

Komunikat o szkoleniach uzupełniających dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki

OKE w Jaworznie organizuje szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki. Szkolenia przeznaczone są dla egzaminatorów, którzy zostali wpisani do ewidencji na podstawie posiadanych uprawnień egzaminatora gimnazjalnego, ale nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w okresie 2017-2019 r.

OKE

Ogłoszenie o konkursie

MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej Luksemburgu (Luksemburg II)

Skip to content