Category: Archiwalne

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku w województwie śląskim

Egzaminy eksternistyczne z przedmiotów ogólnokształcących zostaną przeprowadzone w szkołach: z przedmiotów: informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, języki...

Egzamin maturalny

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego 2023

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
Więcej informacji po kliknięciu w tytuł komunikatu.

Skip to content