Wglądy – egzamin maturalny 2022

Wniosek o wgląd można składać:

lub

Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana wnioskodawcy:

  • SMS-em na numer telefonu podany we wniosku lub
  • telefonicznie lub
  • mailowo,

w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku, zgodnie z kolejnością wpływu.

Wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu maturalnego będzie się odbywać w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4

Przed wglądem prosimy zapoznać się z zasadami wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (link).

Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby dokonującej wglądu.

Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego (31 marca 2022 r.).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów (możliwy do złożenia po dokonaniu wglądu do pracy egzaminacyjnej).

Wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (możliwy do złożenia po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek o weryfikację sumy punktów)

Wersja do druku
Skip to content