Miejsca i terminy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z kształcenia ogólnego w jesiennej sesji egzaminacyjnej w październiku 2020 roku

Miejsca i terminy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z kształcenia ogólnego