Category: Aktualności E8

Egzamin ósmoklasisty

Szkolenia dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku w województwie śląskim

Zapraszam dyrektorów szkół podstawowych oraz przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenia dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorów szkół proszę o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zgłoszenia na szkolenia.

Komunikat został zamieszczony w SIOEO.

Skip to content