Category: Egzaminy

Egzamin maturalny

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego 2023

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
Więcej informacji po kliknięciu w tytuł komunikatu.

Skip to content